Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ: Oικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας,  σύμφωνα με την εισήγηση και τις αιτήσεις των συλλόγων 
 A) Εγκρίνει ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων ως κατωτέρω: ....


 1) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» 
ποσό 1.200,00 € για την επιχορήγηση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος που αριθμεί περί τα 200 μέλη διοργανώνει ανοικτές εκδηλώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το περιβάλλον, συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πάνω σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνει επιμορφωτικές εκδρομές στις οποίες είναι ελεύθερη η συμμετοχή και σε μη μέλη.  
 2) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» 
ποσό 2.000,00 € για την επιχορήγηση του «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διατηρεί το μοναδικό στην Ελλάδα «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ», διατηρεί χορευτικά συγκροτήματα, διοργανώνει «ΕΚΘΕΣΗ ΨΩΜΙΟΥ» και αρκετές εκδηλώσεις κάθε χρόνο που σχετίζονται με τη διατήρηση των εθίμων και γενικά με την πρόοδο του πολιτισμού.  
 3) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» 
ποσό 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. 
Συγκεκριμένα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: διοργάνωση χέι κατά τις αποκριές, που αποτελεί αρχαίο έθιμο της περιοχής και μουσική εκδήλωση το καλοκαίρι με παραδοσιακή ορχήστρα της περιοχής των Αγράφων, από όπου ήλθαν ως μέτοικοι στην Αμφίκλεια προ 40 περίπου ετών, κάτοικοι του οικισμού των Κουμπουριανών της Αμφίκλειας, και η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης του τόπου καταγωγής τους αφ΄ ενός και την έκθεση των γηγενών κατοίκων της Αμφίκλειας αφ΄ ετέρου. 
 4) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΡΑΛΟΥ», επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις κάθε έτος που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση της παράδοσης, των εθίμων, της ευκαιρίας συνάντησης στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων (γιορτή τσίπουρου, αποκριών, καλοκαιριού με δημοτικούς και λαϊκούς χορούς). 
5) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγου» ποσό 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ (Η ΚΥΨΕΛΗ)», επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων κάθε έτος που έχουν σχέση με τη διατήρηση της παράδοσης και των εθίμων με μορφή γιορτών, θρησκευτικών και μη επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού, έκθεση χειροτεχνίας και παλαιάς φωτογραφίας, διοργάνωση επιμορφωτικών εκδρομών ανοικτή και για μη μέλη. 
6) Ψηφίζει σε βάρος του Κ. Α. 00. 6735.0002 ¨ Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους ¨ ποσό 600,00 € για την επιχορήγηση του ¨ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ- ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ¨ επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του πολιτισμού . Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις κάθε έτος που αφορούν τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος του Παλαιοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής του Καλλιδρόμου και της Δ. Ε. Αμφίκλειας, συνεργάζεται μ άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, καθώς και η με κάθε νόμιμο μέσο ή τρόπο παραβολή της περιοχής. 
7) Ψηφίζει σε βάρος του Κ. Α. 00.6735.0002 ¨Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους¨ ποσό 1.200,00 € για την επιχορήγηση του ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ¨ , επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει κάθε έτος διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το περιβάλλον, συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πάνω σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνει επιμορφωτικές εκδρομές στις οποίες είναι ελεύθερη η συμμετοχή και σε μη μέλη. 
8) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.00002 ¨ Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους¨ 
ποσό 1.000,00 € για την επιχορήγηση του ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ¨ επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ( μουσικές, χορευτικές, παραδοσιακές) για θέματα που αφορούν τη γυναίκα το περιβάλλον, συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πάνω σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνει επιμορφωτικές εκδρομές στις οποίες είναι ελεύθερη η συμμετοχή και σε μη μέλη. 
9) Ψηφίζει σε βάρος του Κ. Α. 00.6735.0002 ¨ Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους¨ ποσό 900,00 € για την επιχορήγηση του ¨ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με κινηματογραφικές προβολές. 
10) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους»
 ποσό 1.200,00 € για την επιχορήγηση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με την πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής, συμμετέχει και συνεργάζεται σε δραστηριότητες διαφόρων οργανώσεων των Δήμων του Νόμου, δραστηριοποιείται στην συνεργασία με πνευματικούς ανθρώπους του Νομού, την ανάπτυξη τοπικής βιβλιοθήκης και την έκδοση εντύπων με θέματα της περιοχής. 
11) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς 
 συλλόγους» ποσό 1.500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 
Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κάθε έτος (μουσικές, θεατρικές, κινηματογραφικές, λογοτεχνικές), εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, φωτογραφίας, εικαστικών τεχνών καθώς και σε ενημερωτικές ημερίδες οικολογικής ευαισθητοποίησης. 
12) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 900,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΖΕΛΙΟΥ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κάθε έτος που έχουν σχέση με τη διατήρηση των ηθών και εθίμων με μορφή γιορτών, θρησκευτικών και μη, και με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο και αναβάθμιση του πολιτισμού (οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, δημιουργία βιβλιοθήκης και αθλητικών δραστηριοτήτων). 
13) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κάθε έτος που έχουν σχέση με την διαφύλαξη και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Νεοελληνικού Πολιτισμού καθώς και την ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα. 
 14) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 800,00 € για την επιχορήγηση του «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Μ.Ε.Σ.Τ.Ο)» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (θεατρικές-μουσικές κλπ) κάθε έτος, που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και τουριστική προβολή της περιοχής, την διαφύλαξη των πολιτιστικών στοιχείων, ενημερωτικές εκδηλώσεις με κατεύθυνση τη προστασία της φύσης και δημιουργία Τράπεζας Αίματος και τέλος έχει καθιερώσει ετήσιο βραβείο «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ» που απονέμει σε δημιουργούς καλών τεχνών συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογράφου. 
15) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» 
ποσό 1.000,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (ΕΤΜΟΤ)» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 
Συγκεκριμένα ο όμιλος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κάθε έτος που έχουν σχέση με την εκπολιτιστική, μορφωτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (Τιθορέα), την αρχαιολογική αποκάλυψη και προβολή της, την ανάπτυξη του αθλητισμού, την διαφύλαξη του περιβάλλοντος (δάσος Τοθορεάς) αλλά και φιλανθρωπικών ενεργειών 
16) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.0002 «Εισφορά σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 700,00 € για την επιχορήγηση του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» επειδή με τις πολιτιστικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κάθε έτος που έχουν σχέση με την εκπολιτιστική, μορφωτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής . 

 2) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων ως κατωτέρω: 
 α) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 2.500,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ .ΧΙΟΝ/ΚΟΣ-ΟΡΕΙΒ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος αθλεί 50 περίπου παιδιά ηλικίας από 6-17 ετών. Οργανώνει αγώνες με ελεύθερη συμμετοχή και συμμετέχει σε όλους τους αγώνες του ΕΟΧ πανελλαδικά. Οργανώνει επίσης και εκδηλώσεις πεζοπορίας στον Παρνασσό. 
 β) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 4.000,00 € για την επιχορήγηση του «Γ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα κατά το 2010 συμμετείχε σε τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των τάξεων των παιδιών των σχολείων της Αμφίκλειας, όπου και απονεμήθηκαν ενθύμια και βραβεία στην πρώτη ομάδα, παρακολούθηση αγώνα CHAMPIONS LEAGUE, ημερίδα για την ιστορία του συλλόγου καθώς και μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Στο Σύλλογο υπάρχουν 25 αθλητές με δελτία και 10 περίπου, που αποτελούν την επικουρική ομάδα και η οποία ανάχθηκε πρωταθλήτρια στην κατηγορία της. 
 γ) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 4.000,00 € για την επιχορήγηση του «Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην πρόοδο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα ο σύλλογος διατηρεί τμήματα ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης (κορασίδων, πανκορασίδων, νεανίδων), καλαθοσφαίρισης (ανδρών, παίδων, μίνι), σκάκι (πρωτάθλημα Τ.Ε.Σ.Σ. Ανατολικής Στερεάς), στα οποία αθλούνται και συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα 170 παιδιά ηλικίας από 6-18 ετών. 
 δ) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ”», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην διάδοση και πρόοδο του αθλητισμού, την εκμάθηση Καράτε-Κουγκ-Φου για την τόνωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των παιδιών που συμμετέχουν στα τμήματα που αθλούνται, για τη δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων και την συμμετοχή τους σε αγώνες 
ε) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 7.500,00 € για την επιχορήγηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΚΗΦΙΣΣΟΣ”», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην διάδοση και πρόοδο του αθλητισμού, και ιδίως του ποδοσφαίρου της γυμναστικής, της σωματικής, ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των μελών του. Συμμετέχει στο Κύπελλο και Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Φθιώτιδας ενώ το τμήμα Juniors συμμετέχει στο αντίστοιχο πρωτάθλημα του ομίλου του. 
ζ) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 2.000,00 € για την επιχορήγηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΑΣ “ΠΑΝΖΕΛΙΑΚΟΣ”», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην διάδοση και πρόοδο του αθλητισμού, και ιδίως του ποδοσφαίρου της γυμναστικής, της σωματικής, ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των μελών του. Συμμετέχει στο Κύπελλο και Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Φθιώτιδας. 
η) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 4.500,00 € για την επιχορήγηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟY ΟΜΙΛΟY “ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ”», επειδή με τις αθλητικές δραστηριότητές του συμβάλλει στην διάδοση και πρόοδο του αθλητισμού, και ιδίως του ποδοσφαίρου της γυμναστικής, της σωματικής, ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των μελών του. Συμμετέχει στο Κύπελλο και Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Φθιώτιδας 

  
Η απόφαση του ΔΣ είναι η:  6/99/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου