Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ 36 ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.30΄ μ.μ.  με τα παρακάτω 36  θέματα ημερήσιας διάταξης:...


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Γηροκομείο της Άμφισσας.
 (Εισάγεται μετά από αίτηση του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδη). 
2. Πρόταση για το σχέδιο-πλαίσιο διαχείρισης του τμήματος του παραδοσιακού ελαιώνα που εμπίπτει εντός της ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. 
3. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
4. Παράταση εργασιών για τη σύμβαση με τίτλο “Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών”.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
6. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης “ανάπλαση Τ.Κ. Τριταία” του Δήμου Δελφών.
7. Υποβολή πρότασης στο Leader.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
9. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 
10. Διάθεση ποσού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
11. Εκμίσθωση χειμερινού βοσκότοπου στη θέση ΠΛΑΓΙΑ της Τ.Κ.Σερνικακίου.
 12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ” με αριθ. μελέτης 12/2014 και προϋπολογισμό 88.500,00 € και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. 
13. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης “ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” με αριθ. Μελέτης 11/2014 και προϋπ. 15.700,00 € και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. 
14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ” (Α.Μ. 111/2009).
15. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ”.
16. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ”. 
17. Λήψη απόφασης για την προγραμματική σύμβαση (Π.Σ.) με την Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ” . 
18. Παραλαβή της μελέτης “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ” του Δήμου Δελφών. 
19. Παράταση εργασιών για την σύμβαση με τίτλο: “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Δελφών”. Εργασίες τεχνικού συμβούλου για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού.
20. Παράταση του έργου “πλακόστρωση πεζοδρομίου από Παιδική Χαρά έως Μαϊάμι” Δ.Κ. Ιτέας.
21. Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας
22. Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ -πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Γυμνάσιο Ιτέας και λοιπές εργασίες στη Δ.Ε. Ιτέας.
23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός νομίμου εκπροσώπου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 1551/02.07.2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».
24. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για την κατάθεση αίτηση προσφοράς του Δήμου Δελφών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 1551/02.07.2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
25. Έγκριση αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για φύλαξη νηπίων και βρεφών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015».
26. Επί των αριθ. 7,8/2014 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
27. Λήψη απόφασης σχετικά με δασική ρυθμιστική απαγορευτική διάταξη καυσοξύλευσης. 

28. Επί των αριθ. 6/2014 και 8/2014 αποφάσεων της Δ.Ε. Παρνασσού.
 29. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας. 
30. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία του Δήμου Δελφών 

31. Ανάθεση εργασιών πιστοποιημένης μετάφρασης κειμένων τουριστικής προβολής του Δήμου Δελφών
32. Εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης, ταυτοποίησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος “Δρόμοι του ΄21” του Δήμου Δελφών.
33. Προτάσεις για τη μελέτη του έργου με τίτλο “Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Πάντων” της Π.Ε. Φωκίδας.
34. Ρύθμιση κυκλοφορίας παραλίας Γαλαξιδίου. 
35. Εγκριση λειτουργίας σταθμού Digea στη θέση ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ.Κ. Δεσφίνας. 
36. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου