Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

12 προσλήψεις στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας στην πυρασφάλεια


Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες:...

12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
γ) Πιστοποιητικά Απόδειξης Εμπειρίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου Κων/νος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου