Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Επιχορήγηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού από τον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας στην συνεδρίαση στις 23 Ιουνίου ομόφωνα αποφάσισε:...

Να ενισχύσουμε οικονομικά τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ως κατωτέρω:

1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ. Α. 00.6443.0001 ¨Δαπάνες για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις¨ για την Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας 
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ. Α. 00.6443.0001 ¨Δαπάνες για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις¨ για την Δημοτική Ενότητα Ελάτειας 
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ. Α. 00.6443.0001 ¨Δαπάνες για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις¨ για την Δημοτική Ενότητα Τιθορέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου