Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης μελών Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μελών του και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων, μέσω ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης, επιδιώκει το Επιμελητήριο Βοιωτίας. 

Για το σκοπό αυτό είναι σε ισχύ συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία. ...Στόχος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, είναι να δώσει στα μέλη του και ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε ένα χαμηλό ετήσιο κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για: ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχημάτων, παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης, παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, παροχή νοσοκομειακού επιδόματος και παροχή ιατροφαρμακευτικών εξόδων. 

Η συμμετοχή στην ασφάλιση αποτελεί ελεύθερη επιλογή των μελών του επιμελητηρίου και όποιο ενδιαφέρεται, μπορεί να εκδηλώσει άμεσα το ενδιαφέρον του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου