Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στις 9 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας με τα παρακάτω 6 θέματα 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:...


1) Περί ορισμού δυναμικότητας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας. Εισηγητής Σκουρολιάκος Γρηγόριος
2) Περί έγκρισης αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης για την εργασία Υλοποίηση και παρακολούθηση της δράσης  ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ¨ στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε. Ε. Τ. Α. Α.   ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νηπίων και βρεφών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 
Εισηγητής Σκουρολιάκος Γρηγόριος.
3) Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στη δράση ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1551/2.7.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε. Ε. Τ. Α. Α.   Α. Ε.  και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου.
Εισηγητής Σκουρολιάκος Γρηγόριος.
4) Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων.
Εισηγητής Παλασάντζας Λουκάς
5) Περί απευθείας ανάθεσης συντήρησης μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων. Εισηγητής Παλασάντζας Λουκάς
6) Περί εκλογής υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014.
Εισηγητής Παλασάντζας Λουκάς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναγνώστου Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου