Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση για Parking και Συνεδριακό Κέντρο Αράχωβας στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, την 23η Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:....


Θέμα 1ο: Ενημέρωση για το Parking - Συνεδριακό Κέντρο Αράχωβας «ARACHOVA CENTER». {Εισηγητής: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
Θέμα 2ο: Χρήση κοινοχρήστων χώρων πλατείας ΛΑΚΚΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  


Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου