Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ: ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας - Ελάτειας με απόφασή του,

 Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 8-1-2014 έως31/08/2014,...
μεταβιβάζοντας σε αυτούς με δική τους ευθύνησυγκεκριμένες αρμοδιότητες,  τους  παρακάτω:
 1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παλασάντζα Λουκά-
Παναγιώτη του Γεωργίου
2. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Ανάπτυξης με αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον
κ. Σκουρολιάκο Γρηγόριο του Γεωργίου
3. Αντιδήμαρχο Διοικητικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλλιακούδα Κωνσταντίνο του Χρήστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου