Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΗ Προστατευόμενη περιοχή του Παρνασσού λόγω της γεωγραφικής θέσης, της ποικιλίας του ανάγλυφου, των μητρικών πετρωμάτων και των ανθρωπογενών επιδράσεων βοήθησαν στη διαμόρφωση ιδιαιτέρων συνθηκών που είναι ιδανικές για την εμφάνιση της πλούσιας χλωρίδας.....

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Σύγχρονος οδηγός πεδίου Android για τον Παρνασσό topoguide


Η εφαρμογή Παρνασσός topoGuide είναι ένας ψηφιακός οδηγός πεζοπορίας, ποδηλασίας και περιπέτειας στον Παρνασσό και περιλαμβάνει πλοηγήσεις, περιγραφές και φωτογραφίες για 23 πεζοπορικές8 ποδηλατικές διαδρομές και 4 διαδρομές ορεινού τρεξίματος, που απλώνονται σε ολόκληρο τον όγκο του βουνού. Κάθε μία από τις 35 διαδρομές έχει μια αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες και έναν πίνακα Σημείων Ενδιαφέροντος......